انجمن علمی رنگ ایران - مجمع عمومی انجمن
تاریخ: شنبه، 17 تیر 1402

مجمع عمومی انجمن

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی نوبت دوم و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن علمی رنگ ایران روز شنبه مورخ 17 تیر ماه 1402 برگزار گردید.

ضمن تشکر از اعضای محترم انجمن که در جلسه شرکت نمودند، اسامی منتخبین دوره جدید به شرح زیر اعلام می‌گردد.


هیات مدیره منتخب:

جناب آقای علی‌اصغر صباغ الوانی

جناب آقای رضا امینی

سرکار خانم پونه کاردر

جناب آقای مجید تباشیری

جناب آقای صادق طباطبایی

جناب آقای جواد مختاری

جناب آقای داوود زارعی


بازرس منتخب:

جناب آقای سیدامیرعلی مصطفوی موسوی 


با آرزوی موفقیت و سربلندی

روابط عمومی انجمن علمی رنگ ایران